ISABEK BARSHAGUL KASHKYNKYZY

1. Education: higher, IKTU named after H.A.Yasavi a specialty- "history " on qualifications "teacher of history"

2.Scientific and academic degree: candidate of historical sciences, associate professor;

Time working in the organization:

SKSPI - 2011 to the present time

3.Disciplines:  New history of Kazakhstan

4.Academic experience:

- 1995-1998y, Trainee at the Department of History of Kazakhstan IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 1998-2002y, senior teacher of "World History" IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2000-2002y, Deputy Dean of Studies Faculty of History IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2002-2003y, Head of the Department "History of Kazakhstan" IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2003-2004y, Deputy Dean of the Faculty of Correspondence IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2004-2008y, Dean of the Faculty of History IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2008-2011y, Dean of the Faculty of History and Law IKTU ShI named after H.A.Yasaui;

- 2011-2012y, Dean of the Faculty of History and Pedagogy of the South Kazakhstan State Pedagogical Institute;

- August 2012 - September 2014y, Vice-rector for educational work SKSPI;

- September 2014 - Vice President for social and educational work, acting Vice Rector for Academic Affairs - 1 vice-rector SKSPI.

5. Honors and Awards:

- Winner of the scholarship period 2006-2008. The MES in the contest of young scientists;

- Winner of the grant MES "The best teacher of higher institution" in 2008;

- Letters of acknowledgment from Akim SKR Regional Council, a akim of Shymkent, the President of the IKTU, rector YUKGPI.

6. The most important publications and presentations over the last five years:

1. Академик  Р. Б. Сүлейменов – Отандық тарих ғылымының көрнекті өкілі // «Жаңа формациядағы педагогтарды даярлау мақсатында инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізу мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет- конференцияның материалдары II том. Шымкент-Мәскеу, 2012 .- 386-394 бб.

2. Махамбет Өтемісұлы - ұлт-азаттық қозғалыстың жаршысы // Mexmet Eroz Armacani  Istanbul-Aralik 2011.- 388-395 бб.

3. XVIII ғасырдағы жыраулар шығармаларындағы қазақ- жоңғар қатынастары // «Әлемдік білім беру кеңістігіне ену жағдайында бәсекеге қабілетті маман қалыптастырудың заманауи мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары  26-27 сәуір, 2012 ж. Шымкент,2012. -32-35 бб.

4. Қазақстан республикасы астаналарының тарихы // «Жас ғалымдардың инновациялық идеяларының ғылымның дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференциясының  материалдары. Том 3 Шымкент, 2013. – 15-18 бб.