Shagrayeva Bibigul Bekenovna

1 last name, name, patronymic Shagrayeva Bibigul Bekenovna

Education:  higher

graduate and academic degree: к.х.н., associate professor

professional qualifications: chemist, teacher;

taught disciplines: "Organic chemistry", "Chemical synthesis", "Methodology of teaching of chemistry", "Methodology of realization of chemical experiments  at school"

time period of work in this organization: with 1989г.

Academic experience: 1988-1989г. it is a teacher of "СПТУ-34"; teacher of high school "Companion" on discipline of chemistry; From 1989 senior laboratory assistant, teacher, senior teacher, associate professor ШПИ to the name М. Ауезова; МКТУ of the name Х. А. Ясави; АИУ; ЮКГПИ;

4 Unacademic experience: - no

5 Certificates /certificates about the increase of professional qualification with naming the date or professional registration : passed the courses of in-plant training of "Өрлеу" from 24.03.2014 to 04.04.2014г.

6 Membership in professional organizations: yes

7 Rewards and bonuses : "Алғыс of khatas" from the South-Kazakhstan regional branch of НДП "Нұр Отан" in 2012г; "Алғыс of khatas" of ЮКГПИ 2012г;

8 Activity in the field of services: does not work

9 most important publications and presentations, for the last five years is the name, coauthors (if present), where it is published and/or presented, date of publication or presentation :

1.    Битемирова А.Е., Шағраева Б.Б., Абзалова Д.А., Керімбаева З.М. Фурфуролды декарбонилдеуге қажетті катализаторды регенерациялау тәсілі./ Автордың куәлігі №66809 Патент.АИУ. (29) 2009/0664.1 (22) 18.05.2009 Астана.

2.  Абзалова Д.А., Шағраева Б.Б., Камбарова О.Б., Кобланова О.Н., Дүйсебаев Ш. Композиция для покрытия. Автордың куәлігі №66965 Патент. М.Ауезова атындағы ОҚМУ (21) 2009/1484.1 (22) 20.12.2009 Астана.

3.  Шағраева Б.Б., Молдабеков Ш.М., Қыстаубаев Е.И., Оңалбек Ж.К. "Органикалық химия" Зияткерлік меншік Б.Б.Шагираева; Астана АИУ Авторское 2010 20093107 (программа для ЭВМ- электронная книга) Зияткерлік меншік құқығы комитетінің тізбесінбе 2010 жылғы 25 мамырдағы №917 жазба бар. Астана.

4.  Молдабеков Ш.М., Қыстаубаев Е.И., Шағраева Б.Б., Миятбеков М.Ж. "Химиялық тесттік тапсырмалар" Зияткерлік меншік Ш.М.Молдабеков; Астана АИУ Авторское 2010 20093108 (программа для ЭВМ- электронная книга) Зияткерлік меншік құқығы комитетінің  тізбесінбе 2010 жылғы  5наурыздағы № 194 жазба бар. Астана.

5.  Шаграева Б.Б. Физико-химические исследования сплавных никелевых катализаторов, модифицированных ферросплавами. Хабаршы, Туркестан, 2011.

6.  Шағраева Б.Б., Мұхаметәліқызы С., Битемирова А.Е. Фурфуролды модифицирленген никель құйма катализаторымен селективті гидрлеу. Қазақстанның ғылыми әлемі, 2011, №2.

7.  Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Ерсінбек А. Химияны оқытуда оқушылардың ақпараттық және коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. «Байтанаев оқулары – 1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2013.

8.  Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Химияны оқытуда оқушылардың ақпараттық және коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. «Байтанаев оқулары – 1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2013.

9.  Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Қобланова О.Н. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету арқылы химия сабағында оқушылардың қызығушылығын арттыру. Хабаршы (Вестник) "Жаратылыстану-география ғылымдары" сериясы №1(39),Алматы, 2014.

10. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Жаңа технология білім берудегі педагог құралы. "Әуезов оқулары-12: "Ғылым, білім және мәдениеттің инновация- лық бағыттарын дамыту-дағы аймақтық университеттің рөлі" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент, 2014.