Esenaliev Erzhan Torekhanovich

RESUME Of FACULTY ADVISORS

1. Name:  Esenaliev Erzhan Torekhanovich

2. Education: Higher, KazCTI (1994), master's degree of chemistry (2006y.). Taught disciplines: Chemical technology, Structure and maintenance of chemical train aid.

3. Academic experience: In 2004-2012 y.y. teacher of department to Chemistry of the International Kazakh-Arabic university (now university of Otrar).

From 2012 there is a teacher of department to Chemistry SKSPI.

4. Unacademic experience: 1994-1995 y.y. Turkestan cotton plant, 1995-1998 y.y. Turkestan plant of press automats, 1998-2000 y.y. The Turkestan railhead of 2000-2004 y.y. SKOU is the Turkestan branch.

5. Certificates about the increase of professional qualification : Certificate about passing of course "Application of innovative methods on credit technology in the field of education". 19.04 - 29.04 2011y. An university Miras, city Shymkent.

6. Membership is in professional organizations:  yes

7. Rewards and bonuses : -

8. Activity in the field of services: does not work.

9. Most important publications and presentations for the last five years:

1. Есеналиев Е.Т., Мәдибекова Г.М. Ақпараттық технологиямен оқытудың тиімділігі. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2012ж.  Шымкент қ. ОҚМПИ.

2.      Есеналиев Е.Т., Мархабаев И.А., Хайдаров М.Х. Амперометрические титрование двойных смесей таллия (III) с другими элементами комплексоном (ІІІ). Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, ОҚМПИ, Шымкент қ., 2014.

            3. Мархабаев И.А., Хайдаров М.Х., Есеналиев Е.Т. Кристал торлары. Білім жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық технологияның дамуы – мамандар дайындаудың негізгі бағыттары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, АӘИУ, Шымкент, 2014.

4. Есеналиева А.Е., Есеналиев Е.Т. Жаңа педагогикалық технологияларды білім мен тәрбие беруде пайдаланудың ерекшелігі. Білім жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық технологияның дамуы – мамандар дайындаудың негізгі бағыттары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, АӘИУ, Шымкент, 2014.