Alpamysova Aigul Baykonyskyzy

1. N.S.P. Alpamysova Aigul Baykonyskyzy

2. Education: higher

Scientific and academic degree: Master of Biology.

Professional qualifications: biologist

Subjects: Human Physiology, Age physiology and school hygiene, innovative teaching methods, Ecology and Development ustoychevoe, medicinal plants, nanobiology, molecular biology, bioresources in Kazakhstan.

While working in the organization: from the 2013-2014 academic year to now

3. Academic experience: 11 years - in high school is

previous employment in educational organizations:

from 2003-2010. - International Humanitarian-Technical University, Department of Biology, senior lecturer;

Subjects: – Human Physiology, Age physiology and school hygiene;

Full-time or part-time: full employment

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration:

1/ Биология мамандығы бойынша біліктілігін жетілдіріп, белгіленген оқу, әдістемелік, ғылыми жұмыстар жоспарын орындағаны үшін куәлік берілді. 29.11.2010ж

2/ Seminar "Innovations legislation of the Republic of Kazakhstan on environmental issues" certificate of 10-13 April 2012.

6. Membership in professional organizations: - no

7. Awards: - no

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) - no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

1) Сурок Мензбира-эндемик западного Тянь-Шаня. Национальной Академии наук республики Казахстана №4 0,4 б.т. Анарбаева Ш.Ж.

2) Адаптация фисташки настоящей к жестким аридным условиям среды на галечниках Ферганской долины Узбекистана и в богарной низкогорной зоне Южного Казахстана Национальной Академии наук республики Казахстана №4, Алматы 2012       0,5 б.т.            Чернова Г.М. Тулемис Е.Х., Анарбаева Ш.Ж.

3) Положение и проблемы инвалидов В Казахстане. Аспирант. Докторант. Гуманитарно-социальные исследования, Москва 2012  0,3 б.т.           

4) Қазақстанда «Әлеуметтік көмек көрсету» мәселесі. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференцияның материалдар, Түркістан-Мәскеу 2013 0,5 б.т.     

5) Объективті мәліметтерге негізделген қаракөл қой түр-түсінің фенетикалық жіктелуі. Қазақстан республикасы ұлттық ғылым Академиясының хабарлары №3, Алматы 2013    0,6 б.т.,  Лаханова К.М.

6) Азотфиксациялаушы микроорганизмдер негізінде бактериалды тыңайтқыш алу. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Шымкент 2014 0,4 б.т. Алпамысова Г.Б., Керімжан М.

7)Сиырдың уыз сүтінен жасалған ұлттық белокты паста өнімдерінің технологиясы. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент 2014    0,4 б.т.            Алпамысова Г.Б.

Надирова М.

8) Ұлттық сусындарды дайындауда сүт қышқылы бактериалары мен ашытқыларды пайдалану. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент 2014 0,2 б.т. Алпамысова Г.Б. Ойдулла А.

9) Шұбаттың қасиеттері және дайындау биотехнологиясы, «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент 2014   0,4 б.т.  Алпамысова Г.Б. Ойдулла А.

10) Ас бұршақтың биологиялық ерекшеліктері және өсірудің агротехнологиясы. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент 2014 0,4 б.т. Алпамысова Г.Б. Тойлыбаева Н.

11) Pb мен ластанған топырақтарда жүгері және күнбағыс фитоэкстракционына EDTA және DTPA ның әсері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. II бөлім, Шымкент 2014 0,8 б.т. Klara GUL, Сержанова А.

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities: - no

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no